cattery spotlight

17 juli 1998 serval ontsnapt uit kooi diergaarde Blijdorp.

5 juli 2012 serval vermoedelijk gestolen in Pernis.

Beide dieren zijn in nabije omgeving teruggevonden en zonder problemen aan de eigenaar overgedragen.

 

Januari 2008 zogenaamde Ashera (F1 Savannah)kat op schiphol in beslag genomen. Later opgevangen door NOP in Veldhoven. Een papegaaienopvang…...het zou om 3 katten gaan waarvan 1 op 11 november 2009 is overleden. Sectie zou uitgewezen hebben dat het dier kanker van de witte bloedcellen zou hebben gehad ( leukemie) bij katten FeLV genoemd. Het is een virusziekte waarvan men zegt dat deze door de vogels overgedragen kan worden op de kat. Pas na 3 jaar komt er uitspraak over de katten.

 

Samenvatting.

Er is een terdege verschil tussen hobby en dierentuin/park fokkers. Dit heeft als gevolg dat Servals afkomstig uit de hobby fok een volkomen ander gedrag vertonen als hun soortgenoten gefokt in deze tuinen en parken. Hier is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. De feitelijke “wetenschappers” van deze fok en houders wijze zijn wij zelf. Dag in dag uit zijn wij bezig met onze dieren, bestuderen hun gedrag, merken iedere kleine en grotere bijzonderheid op, iedere verandering van “kitten” naar volwassen “kat”. Weer geen wetenschappelijk bewijs, maar wederom uit ervaring er zijn geen grote gezondheidsproblemen bij de serval, geen geboorte defecten, wat men helaas van diverse raskatten niet kan zeggen. Om hierbij dan ook de hybride nakomeling van de serval te betrekken, Er is wel wetenschappelijk bewijs dat hybride katten of katachtigen zeker niet meer gezondheidsproblemen vertonen dan raskatten. Hybride soorten worden in algemeen als sterker gezien.

 

Ook is er wetenschappelijk bewijs uit een DNA onderzoek gedaan in 2007 ( Driscoll) dat het grootste deel van de huidige ras( huis)katten juist afstamt van de Afrikaanse wilde kat. Zie hieronder gekopieerd uit Nederlands artikel. Ook heeft DNA onderzoek uitgewezen dat er geen onderscheid is in het DNA van de Afrikaanse wilde kat en onze gedomesticeerde soort, terwijl het DNA van de Europese wilde kat duidelijk anders is.

 

De kattenfamilie 'felidae' omvat zowel de grote, brullende katachtigen van de jungle en de savanne, als talloze kleine, al dan niet wilde katachtigen (daaronder begrepen onze huiskat). Er wordt een onderverdeling gemaakt op basis van hun anatomie (en het al dan niet kunnen brullen), en wel in drie geslachten: 'panthera' (de grote katachtigen, zoals de leeuw, de tijger, de luipaard en de jaguar), 'acinonyx' (kat met niet-intrekbare klauwen, de cheetah) en 'felis' (de kleine katachtigen/de katten). Aan het begin van de twintigste eeuw bestonden er binnen de kattenfamilie 'felidae' nog meer dan tweehonderd kattensoorten. Nu, in de éénentwintigste eeuw, zijn dit er minder dan dertig.  Als gevolg van de jacht door de mens zijn talloze (vooral grote) katachtigen uitgestorven. Er is een nauwe genetische verwantschap tussen de wilde katachtigen en de gedomesticeerde kat, maar toch was het lange tijd niet zeker welke wilde sub-soort van de kleinere katachtigen ('felis'), zich heeft ontwikkeld tot de huiskat: de Europese wilde kat ('felis sylvestris sylvestris'), de Aziatische wilde (woestijn)kat ('felis sylvestris ornata') en/of de Afrikaanse wilde kat ('felis sylvestris libyca')? Lang werd, met name op basis van het uiterlijk, aangenomen dat de Europese wilde kat de voorouder van onze huiskat zou zijn, maar (onder meer) zijn schuwheid maakte dit onwaarschijnlijk. Een (wild) dier moet namelijk in de buurt van mensen durven te zijn om uiteindelijk evenwichtig samen te kunnen gaan leven met de mens. Recent DNA-onderzoek van Driscoll heeft aangetoond dat de van nature socialere Afrikaanse wilde kat ('felis sylvestris lybica') de voorouder is van de (meeste) huidige gedomesticeerde katten.
De eerste stappen naar domesticatie
Domesticatie (van dieren) is het proces waarmee de mens dieren zodanig van eigenschappen verandert dat deze dieren steeds meer aangepast raken aan het leven dichtbij en in dienst van de mens. In eerste instantie hebben onze voorvaderen op katten gejaagd, zowel om hen te eten als voor de pelzen. Maar naarmate de mens agrarische gemeenschappen vormde, werden katten waarschijnlijk toegelaten om knaagdieren te verjagen. Mensen zorgden ervoor dat de katten in hun buurt bleven door ze beloningen te geven in de vorm van voedsel. Hierdoor werden voornamelijk katten geselecteerd die gevoelig waren voor beloningen en die betrekkelijk weinig angst kenden voor mensen. De leefomgeving bood de katten een veilige plek om zich voort te planten. Mogelijk werden de kittens tam gemaakt en gebruikt om plagen te controleren. Door verbeterde wetenschappelijke DNA-technieken weten we dat katten reeds tussen de tien- en vijftienduizend jaar geleden als huisdieren werden gehouden. De beste aanwijzingen hiervoor komen van Cyprus. Omdat dit een eiland is, kunnen katten er alleen zijn gekomen als zij door de mens zijn meegenomen (Bradshaw).

Meerdere op internet gevonden artikelen:

 

De harmonieuze relatie tussen katten en mensen gaat terug tot het jaar 3000 voor Christus in het oude Egypte. Archeologische studies hebben bewijzen gevonden dat de Afrikaanse wilde kat (Felis sylvestris lybica) de eerste voorouder is van de huiskat. 
Daarom treffen we vandaag de dag bij sommige traditionele bevolkingsgroepen Afrikaanse wilde katten als huisdieren aan. DNA-studies die in Zuid-Afrika zijn uitgevoerd, zijn er niet in geslaagd om een onderscheid te maken tussen de huiskat en de Afrikaanse wilde kat. Terwijl de Europese wilde kat (Felis sylvestris sylvestris) vaak beschouwd wordt als een belangrijk element in de ontwikkeling van de huiskat, is die duidelijk te onderscheiden van de andere twee.

Zeer interessante link:

 

http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/112704-wilde-dieren-wild-of-tam.html

 

 

Domesticatie
(deel uit bovenstaande link)

 

De grens tussen wat we een wild dier en een tam (gedomesticeerd) dier kunnen noemen ligt niet zo eenvoudig als sommige mensen wel eens menen te kunnen veronderstellen. Het proces van domesticatie kan men zien als het overbrengen van dieren uit het natuurlijk levensmilieu, met de daarin werkzame selectiedruk, naar een huisdier- of veehouderij, met een kunstmatige door de mens beheerste selectie. De basis voor domesticatie is min of meer een symbiose waarbij sprake is van wederzijds nut, dus zowel van mens als van het dier. Het meest eenvoudige voorbeeld is dat de mens voeding verschaft en het dier de mens vlees, eieren. Wol of gezelschap. De genenpool van een groep wilde dieren die onderworpen worden aan domesticatie zal zich ook gaan wijzigen omdat de best aangepaste soorten binnen de door de mens gecreëerde milieu het meest succesvol zullen zijn in de voortplanting en bij de door de mens doorgevoerde selectie zal hij kiezen voor de meest aangepaste individuen. Deze zaken brengen het domesticatieproces in een versnelling en de gehouden dieren groeien snel van het oorspronkelijke wildtype af. Per diersoort kunnen er zeker grote tijdsverschillen optreden al was het alleen maar omdat er per soort grote verschillen bestaan in de frequentie van voortplanting. Bij muizen ligt die snelheid veel hoger dan bijvoorbeeld runderen. Naarmate er dieren geboren worden met meerdere generaties voorouders die als gehouden dier hebben geleefd, zal de mate van domesticatie groter zijn vanwege de veranderende genenpool. Feitelijk kun je zeggen dat de eerste generatie geboren in gevangenschap de basis leggen voor het gedomesticeerde dier. Ook de (wilde) ouders van deze generatie zijn dermate gewend geweest aan de veranderende omstandigheden dat ze zijn overgegaan tot voortplanting.

foto's eigen servals

Wij zijn in principe Savannah fokkers,alle voorbereidingen meegeteld doen wij dit nu zo'n 8 jaar. De Savannah is een gedomesticeerde hybride kat en start bij de 1e generatie ( F1 dus ) uit een kruising tussen een( in ons geval gedomesticeerde) serval en een gedomesticeerde kat. de start van het ras vond plaats in de jaren 90 al werd de eerste Savannah geboren in 1986, in 2001 erkende de TICA de soort als apart kattenras. In mei 2012 werd het ras geaccepteerd als Championship Breed en kan vanaf deze datum ook deelnemen aan shows.

hybride vanuit de serval