cattery spotlight

De serval risicoprofiel klasse B.  http://positieflijst.groenkennisnet.nl

 

Ik schrijf dit stuk om aan te geven dat ik mij niet kan vinden in het feit dat men  de serval in Nederland wil gaan verbieden.

De serval wordt al zo’n 5000 jaar gefokt en gedomesticeerd, de oude Egyptenaren hielden ze al als huisdier en buiten dat worden ze zeker al vanaf 1960 in gevangenschap gefokt.

In het wild wordt de serval populatie steeds kleiner, dit komt niet doordat de mens deze dieren als huisdier is gaan houden maar doordat er op deze dieren gejaagd wordt om hun vacht en soms zelfs om hun vlees. Doordat de serval uit zijn gebied verjaagd wordt trekt hij op naar de bevolkte gebieden, tijdens deze trek worden velen slachtoffer van het verkeer. Degene die het wel redden lopen het risico ofwel te worden vergiftigt door het eten van de door lokale bevolking vergiftigde muizen, ratten e.d, dan wel neergeschoten door de boeren welke hun kippen willen beschermen. Het is bewezen dat een serval in het wild gemiddeld niet ouder wordt dan ongeveer 10 jaar in gevangenschap is dit 23 jaar.

 

In de beoordeling wordt het vergelijk gemaakt tussen dieren in het wild en dieren gefokt in gevangenschap er wordt ook gesproken over wildvang, dit laatste komt in Nederland zeker niet voor, alle hier gehouden Servals komen al generaties lang uit in gevangenschap gefokte dieren.

Wanneer men het hier over de normen en eisen voor het houden heeft gaat men uit van wildparken en dierentuinen. ( ook nog eens de groep die vrijstelling heeft van deze regel) In een dierentuin of wildpark, de naam zegt het al, fokt men deze dieren op een manier om ze zo wild mogelijk te houden.

Naar mijn inzien is er dan nog een andere groep, de particuliere of hobby fokker, deze zal er juist alles aan doen om een serval zo gedomesticeerd mogelijk groot te brengen. Ik zeg mogelijk omdat ik mij heel wel bewust ben dat een serval nooit 100% gedomesticeerd zal zijn,( dat is in principe zelfs onze huiskat niet,)maar er wordt op deze manier wel heel anders met de dieren omgegaan en ook is er een groot verschil in het gedrag van de dieren.

In het wild begint de serval met het eten van vlees vanaf ongeveer 5 weken maar de moeder zoogt haar jong nog tot ongeveer 6 maanden.  Ondanks dat er voor de serval geen minimale tijdsnorm bekend is, is het volgens regel bij katten dat een jong tot 7 weken bij de moeder blijft, dit lukt niet altijd, niet bij de hobbyfokker maar ook niet in de dierentuin. Vaak ligt dit aan het gedrag van de moeder, om dit zo veilig mogelijk te stellen hebben wij een camera in het moeder verblijf. Het is gebleken dat hierin bij “gedomesticeerd” gefokte dieren veel minder problemen voordoen dankzij de vertrouwensfactor tussen mens en serval. Een hobby fokker neemt deze taak over, een serval jong blijft tot minimaal 15 weken bij de fokker. Dit is nodig om het dier de benodigde vaccinaties waaronder ook rabiës te geven, de ontwormingen,ontvlooiing en het laten inbrengen van de microchip. Deze tijd gebruikt de fokker om het jong handtam te maken en ook door het geven van een flesje ontstaat er een band tussen mens en dier. Er zijn diverse moedermelk vervangende soorten meest gebruikt is de kmr maar er is ook vervanger verkrijgbaar afgestemd aan de behoefte van speciaal deze soort kat.

Milk Matrix Animal Milk Replacer by Zoologic®

Ook zal hem geleerd worden gebruik te maken van de kattenbak en leert hij te komen wanneer hij bij zijn naam wordt geroepen.

Een jonge serval blijft zo lang mogelijk in huis en onder de mensen komen terwijl hij ook de beschikking heeft over een veilig buiten verblijf. Deze manier van opvoeding zorgt ervoor dat eenmaal volwassen het dier heel anders benaderbaar is als zijn soortgenoten in de dierentuin of wildpark.

Een serval is van nature een schuchter dier maar is zeker niet gevaarlijk voor de mens. Tenzij hij ernstig bedreigd wordt zal hij nooit in de aanval gaan maar zich terugtrekken van in zijn ogen dreiging en gevaar. Een op de juiste manier gefokte serval zal nooit een schootkat zijn maar toont wel op dezelfde manier als de huiskat zijn affectie voor zijn verzorger. Het toedienen van eventuele medicijnen, vaccinaties e.d geven op deze wijze geen probleem.

 

Ook het geven van de juiste voeding vormt geen probleem. Ik ben van mening dat het voor iedere kat soort, ook de huiskat beter is een zo natuurlijk mogelijk rauw dieet te geven. Dit is voldoende gevarieerd verkrijgbaar, inclusief complete prooidieren. Wel is het zo dat van alle Mammals de serval degene is met de hoogste calcium behoefte, vooral bij jonge dieren is het belangrijk te zorgen dat men hier in voldoet. Een tekort aan calcium kan diverse problemen zoals b.v botbreuken veroorzaken.( calciumdeficiëntie) Er zijn speciaal vitamine en mineraal middelen voor carnivoren in de handel die in o.a deze behoefte voorzien.( Carnizoo)

Een volwassen serval man weegt ongeveer 18 kilo een vrouwtje ongeveer 9 kilo. Per dag heeft de serval ongeveer 3% van zijn eigen lichaamsgewicht aan voedsel nodig voor een opgroeiend dier is dit ongeveer 5%. Uitgaande van de 18 kilo is dit dus ongeveer 540 gram per dag. Een wilde serval past zijn dag/ nachtritme aan op aanwezig zijnde prooi, zijn er veel dagactieve muizen of andere prooidieren aanwezig zal hij b.v overdag jagen.

Ook al blijkt in de praktijk dat een serval eigenlijk een best wel luie kat is moeten ze wel voldoende ruimte hebben om zich uit te kunnen leven. Ze zijn namelijk ook heel speels en ontwikkelen een grote snelheid afgewisseld met grote en hoge sprongen in hun spel. Servals leven en jagen op de grond, ze kunnen klimmen en zwemmen maar doen dit zelden. Net als de huiskat waarderen zij kattenspeeltjes maar beter is speelgoed voor de hond, pas op met zachte rubberen piepbeesten en dergelijke een serval bijt  deze kapot en kan hier stukken van binnen krijgen met alle problemen van dien.

De beoordeling van de serval voor de positieflijst.

Risicoprofiel klasse B

 

Het houden van de serval zou in Nederland tot een groot risico op ernstige schade aan het welzijn en de gezondheid van dieren en/ of mensen leiden. Deze zouden alleen met aanzienlijke inspanning en onder strikte specifieke voorwaarden tot op zekere hoogte te reduceren zijn. Het betreft hierbij voornamelijk de huisvesting en/of management. 

 

Hier kan ik het niet mee eens zijn.

 

Zo zouden ze een verwarmt binnenhok moeten hebben. De winters in Afrika kunnen vele malen kouder zijn dan hier, maar zelfs de gevraagde 18C is haalbaar. Er kan eventueel een beveiligd straalkacheltje geplaatst worden en er zijn zeer grote warmte matten/platen verkrijgbaar die het vloeroppervlak of slaapplaats kunnen verwarmen.

Persoonlijke ervaring van mij maar ook andere houders, de vacht van de serval past zich aan op de temperatuur, ze zijn graag buiten zelfs in de sneeuw. Het is dan ook veel gezonder er voor te zorgen dat het binnenhok goed geïsoleerd, vocht en tocht vrij is met eventueel een warmtemat op een slaap plek. Een groot temperatuurverschil tussen buiten en binnen vergroot het risico op ziektes, vergelijkbaar wanneer wij als mens in de winter van de warme kachel zonder jas buiten verblijven.

 

Dan heeft men het over stankoverlast. Bij een goede hygiëne is stankoverlast beslist niet nodig. Er zijn breed inzetbare desinfectiemiddelen en ook schoonmaakmiddelen in de handel die hier speciaal voor bedoeld zijn b.v Virkon-S en UF2000 pets van Ecodor. Mijn inziens is het stank risico zeker niet hoger dan bij het houden van huiskatten. Persoonlijke ervaring urine en ontlasting van een open “huiskater” geurt vele malen sterker.

 

Ook het argument voor separatie van (sub)adulte mannen en de mate van stressgevoeligheid hieromtrent is niet anders dan bij het houden en fokken van (ras)katten en goed rekening mee te houden en op in te spelen bij het bouwen van het verblijf.

 

Specifieke (seizoensgebonden) voedingseisen?

Iedere kat en katachtige is een carnivoor, ook onze huiskat stamt af van de wilde kat de mens heeft hem alleen geleerd om brokjes te eten. Voor alle katten zou het beter zijn een zo natuurlijk mogelijk dieet te krijgen, dus prooidieren en rauw vlees. Zelfs de gewone dierenwinkel is hierop ingespeeld en buiten dat om zijn er specialistische bedrijven welke zowel aan particulieren als aan dierentuinen en wildparken leveren.

( Kiezebrink Animal Care)

Zelfs een leeuw in tuin of park krijgt geen levende prooi.

 

Erfelijke gebreken door het houden in gevangenschap zijn niet aangetoond. Een fokker houd administratie van zijn lijnen bij, zal inteelt voorkomen en niet gezonde dieren uitsluiten voor de fok. Dit is in het wild niet mogelijk. Zoals eerder genoemd in gevangenschap gehouden dieren worden 2x zo oud als dieren in het wild. Ik heb navraag gedaan bij een “grote” Serval fokker welke bevestigd het nog niet meegemaakt te hebben dat er jongen geboren zijn met ( al dan niet genetische) afwijkingen.

 

Veiligheidsvoorzieningen.

 

Er zijn vrij eenvoudig veiligheidsmaatregelen te treffen,het betreden van het verblijf via een sluis. Onze verblijven hebben ook een separate ruimte welke de dieren kunnen betreden via een van buitenaf bedienbaar schuif luik, deze ruimte kan benut worden in diverse situaties zoals b.v dierenarts behandeling, het schoonmaken en desinfecteren van het hoofdverblijf en binnenruimte.De toegang tot het verblijf is voorzien van een slot en zodoende niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

Verhoogd risico op respiratoire aandoeningen bij hooggebergte soorten.

Lijkt mij niet van toepassing op de in Nederland gefokte serval.

 

Volgens diagram zijn de eisen aan de houder moeilijk haalbaar.

Moeilijk is niet onmogelijk en lijkt mij controleerbaar, dit kan toch geen reden zijn om de serval algemeen te verbieden.

 

Alle andere punten zijn bij fok algemeen haalbaar. Met uitzondering van Leptospira interrogans ( verwekker van o.a ziekte van Weil en meningitis) welke gespecialiseerd haalbaar is. Deze bacterie kan onder alle zoogdieren voorkomen ook hierbij dus geen verschil tussen het houden van een serval of een huiskat.

 

Dan nog dit, volgens gegevens van de dierenbescherming zijn geen incidenten bekend met de serval en is er nooit een in beslag genomen zover ook maar ergens te vinden. Hoewel het heel moeilijk is enig inzicht te krijgen bij stichting AAP heb ik ook hier geen in beslag genomen Servals kunnen vinden afkomstig uit Nederland, de huidige 3 F1 Savannahs komen uit Oostenrijk, waar ze na inbeslagname een jaar in een plaatselijk dieren tehuis gezeten hebben alvorens bij AAP terecht te komen. Naar mijn idee het voorbeeld van wat er gebeurd bij een verbod.

dit artikel is verder te lezen bij deel 2