Kleurherkenning

Zoals bekend zijn volgens de rasstandaard de volgende kleuren erkend:

  • Zwart,
  • Black (bruin) spotted tabby
  • zilver spotted tabby en
  • zwart-smoke.
  • melanistic

De spot hoort donkerbruin tot zwart en  rond te zijn uitgerekte spots of rozetten zijn niet gewenst. Ook het Classic oftewel marbled patroon is ongewenst. Bij de Black smoke moet een duidelijk patroon zichtbaar zijn en de zwarte Savannah hoort geheel zwart te zijn waarbij zwarte spots op een zwarte ondergrond gewenst zijn.

Natuurlijk komen ook niet erkende kleuren voor, de non standaard.

De meest voorkomende hierin is de snow kleur maar ook blue en cinamon komen vaker voor. In deze kleuren komt men soms ook een solid Savannah tegen. Deze is egaal van kleur en ook niet gewenst.

De herkomst van deze kleuren komt vanuit het vroegere gebruik van andere rassen. Vele noemen als oorzaak de bengaal maar ook voor de bengaal werden in het beginstadium andere rassen zoals bv de Siamees en de Burmees gebruikt en het is dus aannemelijker dat deze kleuren van deze rassen en de ocicat afkomen.

Hoe gaat dat nu precies met deze kleuren?

De TICA erkend deze kleur dus niet en deze katten kunnen dus niet deelnemen voor kampioenschap op een show. Wanneer ze SBT zijn mogen ze wel deelnemen aan show en worden ook gekeurd maar in een andere categorie. Er wordt door de TICA dus duidelijk onderscheid gemaakt in de rechten van een standaard of non standaard kleur. Fokkers horen deze informatie door te geven aan eventuele kitten kopers. Deze kleuren zijn recessief wat betekent dat ze verder weg in de stamboom voorkomen en soms volkomen onverwacht naar boven komen.

Deze katten hebben dus net als de standaard kleuren gewoon recht op een stamboom of afstambewijs. De non standaard kleuren zijn recessief dat wil zeggen ze hoeven niet zichtbaar te zijn in de ouderdieren maar wanneer ergens bij beide in de lijn aanwezig kan er altijd een of meerdere in een nest voorkomen.